Calder je

Vytvárame vizuálnu identitu
a reklamnú komunikáciu

Dizajnujeme:

Vytvárame vizuálnu identitu a reklamnú komunikáciu značiek